Понедiлок, 21 сiчня 2019 року

До уваги мешканців Михайлівського району!!!

Для забезпечення надійної роботи повітряних ліній електропередачі 330-750 кВ, видачі потужності електростанцій і створення умов для ефективної ро-боти магістральних електричних мереж, та Об'єднаної електроенергетичної сис-теми України в цілому, а також для збереження життя громадян, збереження на-вколишнього середовища, тваринного і рослинного світу.

Стан охоронних зон та опор повітряних ЛЕП 330-750 кВ, мають велику важливість, бо низові пожежі, падіння дерев чи їх окремих гілок на проводи, а також падіння опор можуть привести до коротких замикань з автоматичним ви-миканням вищевказаних ПЛ, та у свою чергу можуть привести до відключення чи зменшення потужності промислових підприємств, відключенню споживачів, порушенню нормальної роботи Запорізької АЕС, Запорізької ТЕС та Об'єднаної енергетичної системи України в цілому, а також до виникнення надзвичайної си-туації техногенного характеру. Крім того короткі замикання таких ліній можуть пошкодити стан здоров'я, і навіть привести до смертельного наслідку горепідпа-лювача чи крадія, інших осіб, нанести значну шкоду рослинному та тваринному світу.

Окрім підпалів стерні, очерету, сухої рослинності, несанкціонованого зва-лювання дерев в охоронних зонах ПЛ, що приводили до технологічних пору-шень, також неодноразово мали місце випадки розкрадання опор повітряних ЛЕП, а саме кутників та інших елементів опор високовольтних ліній електропе-редач напругою 330 - 750 кВ, а також відбувались зіткнення транспорту з еле-ментами ліній електропередач. Демонтаж або пошкодження навіть декількох елементів конструкцій опор (кутників) значно послаблює їх несучу здатність, що призводить до серйозних пошкоджень і навіть до падіння опор.

У зв’язку з вищевикладеним нагадуємо щодо небезпеки розкрадання ме-талевих опор ПЛ, а також питання пожежної безпеки підтримання земель у про-типожежному стані на протязі всього року, а саме:

  • заборонено самовільне звалювання дерев в охоронних зонах ПЛ 330-750 кВ;
  • землекористувачам після збирання зернових культур в охоронних зонах ПЛ 330-750 кВ виконувати негайне прибирання післяжнивних залишків та протягом 3 днів здійснювати оранку чи дискування земель в охоронних зонах ПЛ 330-750 кВ під проводами та з обох боків від проводів на відстань не менше 10 м, та не допускати складання післяжнивних залишків (соломи та тюків з неї) в цих зонах;
  • категорично заборонено спалювання сухої рослинності та її залишків на зем-лях різного цільового призначення;
  • при виявлені фактів підпалів сухої рослинності, очерету, післяжнивних залиш-ків, повідомляти про дані факти у органи ГУ ДСНС, держекоінспекцію, тощо;
  • при виявленні фактів розкрадання елементів металевих опор звертатися в місцеві правоохоронні органи та повідомляти Запорізький РЕЦ за телефонами чергового диспетчера 061-258-44-52,061-258-36-57.

Охоронною зоною повітряних ліній є зона вздовж ПЛ (повітряна лінія електропередачі) у вигляді земельної ділянки і повітряного простору, обмеже-них вертикальними площинами, розташованими по обидві сторони ліній від крайніх проводів на відстані ПЛ 330 кВ - 30 м; ПЛ 750кВ - 40 м.


Відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації.