Четвер, 21 березня 2019 року

До уваги суб’єктів господарювання!

В рамках реалізації проекту ГЕФ-ЮНІДО «Екологічно обґрунтоване поводження та остаточне видалення поліхлорованих дифенілів (ПХД) в Україні», виконавчим партнером якого з українського боку є Міністерство екології та природних ресурсів, та на виконання вимог розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 липня 2012 р. № 589-р. «Про затвердження плану заходів з виконання Стокгольмської конвенції про стійкі органічні забруднювачі» Мінприроди здійснює заходи зі створення Національного реєстру об'єктів, на яких виявлено обладнання і відходи, що містять поліхлоровані дифеніли (далі - ПХД).

Заходи зі створення Національного реєстру включають складання відповідних баз даних на основі документів первинного обліку, безпосереднє обстеження об'єктів, а також визначення за результатами обстежень пріоритетних заходів із усунення ризиків.

У 2003 році в Україні вже проводилася інвентаризація ПХД за разовими формами статистичної звітності. Звітність стосувалася тільки електротехнічного обладнання з концентрованими ПХД. Однак, відповідно до зобов'язань України, що випливають із її членства у Стокгольмській конвенції про стійкі органічні забруднювачі, виведенню та знешкодженню підлягає не тільки обладнання з концентрованими ПХД, а й обладнання, у якому вміст ПХД перевищує 0,005 %.

У зв'язку з вищевикладеним,  відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації просить суб’єктів господарювання, діяльність яких пов’язана з використанням ПХД, до 27.02.2018р. надати на електронну пошту райдержадміністрації інформацію, згідно табличних (додаються).

  • інформацію щодо об'єктів, на яких виявлено обладнання та відходи, що містять ПХД;
  • перелік об'єктів, на яких доцільно обстежити обладнання на можливе забруднення ПХД, що дасть змогу забезпечити належне планування та виконання робіт з першочергового їх очищення за рахунок коштів, передбачених на реалізацію Плану заходів із виконання Стокгольмської конвенції про стійкі органічні забруднювачі.

Додатки: