Субота, 23 березня 2019 року

Конкурсний відбір проектів регіонального розвитку за кошти Європейського Союзу

Планом заходів з Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 № 385, передбачено фінансування програм (проектів) регіонального розвитку у рамках Угоди про фінансування Програми підтримки секторальної політики – Підтримка регіональної політики України. Відповідно до проектного, програмного підходів і методики та практик ЄС були сформовані п’ять Програм регіонального розвитку, які мають інвестиційну та розвиткову спрямованість:

 

  • Програма регіонального розвитку «Інноваційна економіка та інвестиції»;
  • Програма регіонального розвитку «Сільський розвиток»;
  • Програма регіонального розвитку «Розвиток людського потенціалу»;
  • Програма регіонального розвитку «Розвиток туризму»;
  • Програма регіонального розвитку «Загальноукраїнська солідарність».

Загальний обсяг фінансування, передбачений Угодою про фінансування Програми підтримки секторальної політики – 55 млн. євро (50 млн. євро – бюджетна підтримка та 5 млн. євро – додаткова підтримка).

У конкурсному відборі можуть взяти участь проекти, які відповідають завданням Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, плану заходів з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, та програм регіонального розвитку, схваленим постановою Кабінету Міністрів України від 07.10. 2015 № 821.

Конкурсний відбір проектів здійснюється відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору проектів регіонального розвитку, які можуть реалізуватися за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу, який затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2016 № 827.

Замовником проекту виступає центральний або місцевий орган виконавчої влади, державна, комунальна установа чи організація. Визначається ініціатором проекту та відповідає за підготовку і реалізацію такого проекту, виконання функцій замовника будівництва.

Ініціатором проекту виступає центральний орган виконавчої влади, до компетенції яких належить реалізація державної політики у відповідній сфері чи регіоні. Він звертається до Мінрегіону із заявкою на участь у конкурсному відборі проектів та здійснює моніторинг реалізації проекту.

Враховуючи важливість реалізації програм і проектів регіонального розвитку, які мають на меті сприяти підвищенню конкурентоспроможності та єдності регіонів, у тому числі створенню додаткових постійних робочих місць, збільшенню частки інноваційної продукції у загальному обсязі промислової продукції регіону, підвищенню продуктивності праці та виробництва, енергоефективності та ресурсоефективності, підвищенню якості послуг та стандартів життя населення, пропонуємо розглянути можливість участі у наступному етапі конкурсного відбору проектів регіонального розвитку, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу.

Інформацію про конкурсний відбір та порядок подання відповідних проектів можна знайти на офіційному сайті Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України за посиленням http://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/regional-dev/derzhavna-rehional-na-polityka/derzhavniy-fond-regionalnogo-rozvitku/sektoralna-byudzhetna-pidtrimka-yes/ .