Недiля, 25 серпня 2019 року

Оцінка впливу на довкілля

При розробленні проектної документації щодо будівництва, капітального ремонту, реконструкції об’єктів, які підпадають під ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» (далі - Закон) передбачається процедура оцінки впливу на довкілля на початковій стадії розроблення відповідної документації.

Законом України «Про оцінку впливу на довкілля» який введено в дію з 18.12.2017, своїми перехідними положеннями скасовано Закон України «Про екологічну експертизу» та визначено порядок проведення оцінки впливу на довкілля.

Відповідно до Закону встановлюються правові та організаційні засади оцінки впливу на довкілля, спрямовані на запобігання шкоді довкіллю, забезпечення екологічної безпеки, охорони довкілля, раціонального використання і відтворення природних ресурсів, у процесі прийняття рішень про впровадження господарської діяльності, яка може мати значний вплив на довкілля з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів.

Здійснення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим у процесі прийняття рішень про провадження планової діяльності, визначеної частинами другою та третьої статті 3 Закону. Така планова діяльність підлягає оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності.

Зауважуємо, що орієнтовний термін проведення процедури оцінки впливу на довкілля складає 4 місяці. З метою прискорення проведення оцінки впливу на довкілля рекомендуємо розпочинати процедуру на початковій стадії розроблення проектної документації.

При підготовці висновку уповноважений орган розглядає та бере до уваги Звіт з оцінки впливу на довкілля, розробка якого також займає тривалий час.

Крім того, наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 30.05.2018 № 182 затверджено розмір плати за проведення громадського обговорення в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля. Він залежить від категорії, планованої діяльності та виду громадського обговорення і коливається від 11 596,10 грн. до 81 588,84 грн. без ПДВ.

У зв’язку із цим, рекомендуємо при формуванні видатків місцевого бюджету передбачити кошти на проведення громадського обговорення та підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля для проектів, замовником яких є відповідний місцевий орган влади.

 ДОВІДКОВО:

Процедура оцінки впливу на довкілля:

складається Повідомлення про плановану діяльність, яке в подальшому розміщується в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля, публікується в двох газетах, які охоплюють територію планованої діяльності, та розміщуються в органах місцевого самоврядування.

Разом з повідомленням суб’єкт господарювання може подати вимогу про надання умов щодо обсягу досліджень та рівня деталізації інформації.

Після закінчення строку громадського обговорення 20 або 30 календарних днів (якщо була надана вимога) суб’єкт господарювання може подати звіт з оцінки впливу на довкілля та оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, яке триває від 25 до 30 робочих днів, у період громадського обговорення відбуваються громадські слухання.

Після закінчення строку громадського обговорення розпочинається розгляд звіту з оцінки впливу на довкілля та підготовка висновку з оцінки впливу на довкілля, строк надання висновку з оцінки впливу на довкілля становить 25 робочих днів.

Відділ економічного розвитку і торгівлі

Михайлівської райдержадміністрації

Пошук

Важливо