Четвер, 28 травня 2020 року

Вхід на сайт

Пояснення щодо заповнення граф заявки на проходження функціонального навчання у сфері цивільного захисту на 2019 рік

В заявку на функціональне навчання мають бути включені:

1. Керівники (заступники керівників) органів виконавчої влади та місцевого самоврядування (в залежності від величини району в заявці може бути 10-20 осіб):

- голова РДА (його заступники), голова райради (його заступники), голови міських, селищних, сільських рад, та голови ОТГ (та їх заступники), або особи, які виконують їх обов’язки – навчаються у перший рік призначення на посаду і в подальшому один раз на п’ять років (безкоштовно).

2. Керівники структурних підрозділів місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, які забезпечують у межах законодавства виконання завдань цивільного захисту у певній сфері суспільного життя (в залежності від величини району в заявці може бути 20-40 осіб):

- всі начальники управлінь, відділів, завідувачі секторів РДА, райради, міських, селищних, сільських рад, ОТГ, старости громад або особи, які виконують їх обов’язки – навчаються у перший рік призначення на посаду і в подальшому один раз на п’ять років (безкоштовно).

 

3. Посадові особи місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, на яких покладені обов’язки керівників евакоорганів (голови комісій з питань евакуації, начальники збірних пунктів евакуації, проміжних пунктів евакуації, приймальних пунктів евакуації), які розташовуються на підлеглій території (в залежності від величини району в заявці може бути 15-40 осіб):

- призначені в РДА, міських, селищних, сільських радах, ОТГ – навчаються у перший рік призначення на посаду і в подальшому один раз на п’ять років (безкоштовно). 

 

4. Посадові особи місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, які виконують обов’язки секретарів комісій з питань евакуації (в залежності від величини району в заявці може бути 10-20 осіб):

- призначені в РДА, міських, селищних, сільських радах, ОТГ – навчаються у перший рік призначення на посаду і в подальшому один раз на п’ять років (безкоштовно). 

 

5. Посадові особи місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, які виконують обов’язки секретарів  комісій з питань ТЕБ та НС (в залежності від величини району в заявці може бути 10-20 осіб):

- призначені в РДА, міських, селищних, сільських радах, ОТГ – навчаються у перший рік призначення на посаду і в подальшому один раз на п’ять років (безкоштовно). 

 

6.  Посадові особи, які очолюють спеціалізовані служби цивільного захисту, утворені місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та їх заступники (залучаються керівники служб та їх заступники):

- служба торгівлі і харчування,

- комунально-технічна служба,

- служба транспортного та технічного забезпечення,

- служба захисту сільськогосподарських тварин і рослин,

- служба енергетики,

- інженерно-дорожня служба,

- служба зв’язку,

- медична служба,

- служба охорони громадського порядку,

- протипожежна служба,

- служба інженерно-будівельна,

призначені в РДА, міських, селищних, сільських радах, ОТГ – навчаються у перший рік призначення на посаду і в подальшому один раз на три роки (безкоштовно)- щороку 2-3 служби.

 

7. Керівники суб’єктів господарювання (підприємств, установ та організацій, закладів освіти) незалежно від форми власності та їх заступники, функціональні обов’язки яких пов’язані із забезпеченням цивільного захисту:

- комунальні підприємства;

- комунальні установи, що розташовуються на території району;

- комунальні заклади (медичні заклади) – головний лікар, заступник головного лікаря інженер з охорони праці;

- сільськогосподарські підприємства, фермерські господарства та підприємства, які розташовані на території громади (незалежно від форм власності) – керівник підприємства, заступник керівника, інженер з охорони праці;

- ДЮСШ, музичні школи, школи мистецтв, будинки культури, бібліотеки, музеї тощо

- заклади освіти: ЗОШ, гімназії, ліцеї, НВК: директор, заступник директора, фахівець з охорони праці; ДНЗ: завідувач

навчаються у перший рік призначення на посаду і в подальшому один раз на три роки (за кошти підприємства).

8. Посадові особи, на яких покладені обов’язки голів комісій з питань НС суб’єктів господарювання, закладів освіти та відповідальні секретарі комісій(в залежності від величини району в заявці може бути 10-20 осіб від підприємств та 10-20 осіб від закладів освіти):

- комунальні підприємства;

- комунальні установи, що розташовуються на території району;

- комунальні заклади (медичні заклади) – інженер з охорони праці або інша призначена особа;

- ДЮСШ, музичні школи, школи мистецтв, будинки культури, бібліотеки, музеї тощо

- заклади освіти: ЗОШ, гімназії, ліцеї, НВК: фахівець з охорони праці або інша призначена особа

навчаються у перший рік призначення на посаду і в подальшому один раз на три роки (за кошти підприємства).

 

9. Посадові особи, на яких покладені обов’язки керівників евакоорганів (голови комісій з питань евакуації, начальники збірних пунктів евакуації, проміжних пунктів евакуації, приймальних пунктів евакуації) суб’єктів господарювання, закладів освіти та відповідальні секретарі комісій з питань евакуації(в залежності від величини району в заявці може бути 10-20 осіб від підприємств та 15-30 осіб від закладів освіти):

- комунальні підприємства;

- комунальні установи, що розташовуються на території району;

- комунальні заклади (медичні заклади);

- ДЮСШ, музичні школи, школи мистецтв, будинки культури, бібліотеки, музеї тощо;

- заклади освіти: ЗОШ, гімназії, ліцеї, НВК: фахівець з охорони праці або інша призначена особа, ДНЗ

навчаються у перший рік призначення на посаду і в подальшому один раз на три роки (за кошти підприємства).

 

10. Посадові особи, на яких покладені обов’язки керівників робіт та начальників штабів з ліквідації наслідків НС суб’єктів господарювання (підприємств, установ та організацій):

- підприємства, які відносяться до потенційно-небезпечних об’єктів

навчаються у перший рік призначення на посаду і в подальшому один раз на три роки (за кошти підприємства).

 

11. Посадові особи, які очолюють спеціалізовані служби цивільного захисту, утворені суб’єктами господарювання (незалежно від форми власності):

- комунально-технічні,

- охорони громадського порядку,

- торгівлі і харчування,

- протипожежні,

навчаються у перший рік призначення на посаду і в подальшому один раз на три роки (за кошти підприємства)- щороку 1-2 служби.

 

12. Посадові особи, які очолюють об’єктові формування ЦЗ, утворені суб’єктами господарювання (незалежно від форми власності) (в залежності від величини району в заявці може бути 10-40 осіб):

- пожежні,

- транспортні,

- охорони громадського порядку,

- охорони об’єкта,

- матеріально-технічного та продовольчого забезпечення,

- медичні,

- зв’язку,

- рятувальні,

- аварійно-відновлювальні,

- видачі засобів індивідуального захисту,

- захисту сільськогосподарських тварин,

- захисту сільськогосподарських рослин,

- ремонтні

навчаються у перший рік призначення на посаду і в подальшому один раз на три роки (за кошти підприємства)- щороку 3-4 формування.

 

13. Особи, які входять до складу спеціалізованих слфужб та формувань цивільного захисту і які залучаються до організації та проведення робіт з дегазації, дезактивації територій і об’єктів, інших видів спеціальної обробки, дозиметричного контролю та радіаційно-хімічної розвідки (в залежності від величини району в заявці може бути 5-15 осіб):

- навчаються у перший рік призначення на посаду і в подальшому один раз на три роки (за кошти підприємства).

 

14. Працівники чергово-диспетчерських служб місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування і диспетчерських служб суб’єктів господарювання, у власності або у користуванні яких є хоча б один об’єкт підвищеної небезпеки (в залежності від величини району в заявці може бути 5-15 осіб):

- навчаються у перший рік призначення на посаду і в подальшому один раз на три роки (відповідно безкоштовно або за кошти підприємства).

 

15. Інженерно-технічні працівники, які очолюють ланки, групи тощо з обслуговування захисних споруд цивільного захисту(в залежності від величини і розташування району в заявці може бути 5-30 осіб):

- навчаються у перший рік призначення на посаду і в подальшому один раз на три роки (за кошти підприємства).

 

16. Особи, відповідальні за роботу консультаційних пунктів при органах місцевого самоврядування (в залежності від величини району в заявці може бути 10-40 осіб):

- навчаються у перший рік призначення на посаду і в подальшому один раз на три роки (безкоштовно).

 

17. Особи, які очолюють штаби керівництва спеціальних об’єктових навчань, тренувань з відпрацювання дій відповідно до планів реагування на НС, планів локалізації і ліквідації наслідків аварій на об’єктах підвищеної небезпеки та планів ЦЗ на особливий період(в залежності від величини району і кількості підприємств в заявці може бути 5-15  осіб):

- навчаються у перший рік призначення на посаду і в подальшому один раз на три роки (за кошти підприємства).

 

18. Керівники навчальних груп з підготовки працівників суб’єктів господарювання (підприємств, установ та організацій) та закладів освіти діям у НС(в залежності від величини району в заявці може бути 5-10 осіб підприємств і 10-20 осіб закладів освіти):

- навчаються у перший рік призначення на посаду і в подальшому один раз на три роки (за кошти підприємства).

 

* При зміні посади навчання проводиться у перший рік призначення на нову посаду незалежно від дати попереднього навчання.

Пошук

Важливо