Недiля, 19 травня 2019 року

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ СПОСТЕРЕЖНОЇ КОМІСІЇ ПРИ РАЙОННІЙ ДЕРЖАВНІЙ АДМІНІСТРАЦІЇ ТА ФОРМУВАННЯ НОВОГО СКЛАДУ СПОСТЕРЕЖНОЇ КОМІСІЇ ПРИ МИХАЙЛІВСЬКІЙ РАЙОННІЙ ДЕРЖАВНІЙ АДМІНІСТРАЦІЇ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

На виконання пункту 12 Положення про спостережні комісії, яке затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2004 р. №429 "Про затвердження положень про спостережні комісії та піклувальні ради при спеціальних виховних установах", повідомляємо про закінчення строку повноважень спостережної комісії при районній державній адміністрації, яку утворено відповідно до розпорядження голови районної державної адміністрації від 12.09.2014 р. № 214 "Про затвердження складу спостережної комісії при Михайлівській районній державній адміністрації" (зі змінами).

З метою формування нового складу спостережної комісії при районній державній адміністрації просимо керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, які бажають включити до нового складу спостережної комісії своїх представників, подати протягом 3 місяців (до 31 травня 2019 року) до районної державної адміністрації відповідні пропозиції, підписані керівником підприємства, установи, або рішення керівного органу організації.

Окремі громадяни подають заяви, підписані особисто.

До складу спостережної комісії входять представники громадських організації, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організації незалежно від форми власності та окремі громадяни.

Членами спостережних комісій не можуть бути судді, представники органів прокуратури, органів внутрішніх справ, Служби безпеки, Державної кримінально-виконавчої служби, Державної виконавчої служби, адвокати, особи, які мають не погашену чи не зняту в установленому законом порядку судимість, а також особи, які раніше входили до складу спостережних комісій і повноваження яких були припинені достроково відповідно до пункту 14 Положення про спостережні комісії, яке затвердженоПостановою Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2004 р. № 429.

Голова спостережної комісії, його заступник, секретар та члени комісії беруть участь у її роботі на громадських засадах.

Основними завданнями спостережної комісії є:

  • організація та здійснення громадського контролю за дотриманням прав, основних свобод і законних інтересів засуджених осіб та осіб, звільнених від відбування покарання;
  • сприяння органам і установам виконання покарань у виправленні і ресоціалізації засуджених та у створенні належних умов для їх тримання, залучення до цієї діяльності громадських організацій, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та громадян;
  • організація виховної роботи з особами, умовно-достроково звільненими від відбування покарання, та громадського контролю за їх поведінкою протягом невідбутої частини покарання;
  • надання допомоги у соціальній адаптації особам, звільненим від відбування покарання.

Телефон для довідок: (06132) 2-14-80, (06132) 2-14-75.