Середа, 16 жовтня 2019 року

Оголошено додатковий відбір проектів, які можуть реалізуватися в рамка 3 пулу НКПВУ

1Проект «Надзвичайна кредитка програма для відновлення України» (НКПВУ) реалізується з метою подолання наслідків військового конфлікту у східній частині України, включаючи вирішення потреб внутрішньо переміщених осіб, між Україною та Європейським інвестиційним банком на залучення кредитних ресурсів. У Запорізькій області Надзвичайна кредитна програна для відновлення України Європейського інвестиційного банку України реалізується з 2015 року.

Пріоритети відбору проектів до 3-го пулу проектів:

Сектори:

 • розселення/житло (відновлення та модернізація розселення/житла для внутрішньо переміщених осіб (ВПО));
 • громадські будівлі (включаючи відновлення та модернізацію закладів охорони здоров'я, освіти, культури, спорту, громадських центрів, центрів надання адміністративних послуг);

Критерії:

 • комплексність проекту (комплекс взаємопов'язаних завдань та заходів довготривалого характеру, спрямованих на вирішення проблем об'єкту в цілому);
 • комунальна або державна форма власності;
 • наявність затвердженої проектної документації (експертний звіт отриманий не раніше 10.06.2017 - дня набрання чинності Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення містобудівної діяльності» від 17 січня 2017 року №1817-УШ).

Разом з тим, зауважуємо, що в зоні до 25 км відносно «лінії розмежування» допускаються лише проекти соціального спрямування (комплексна реконструкція/капремонт соціального житла, навчальних закладів, закладів охорони здоров'я, культури, спорту, Центрів надання адміністративних послуг, центрів безпеки громадян та закладів іншої соціальної інфраструктури) вартістю до 1 млн. Євро без ПДВ. Проекти фінансуватимуться на безповоротній основі. Співфінансування проектів в обсязі, необхідному для покриття витрат, - відповідно до вимог Фінансової угоди здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів.

Крім того, звертаємо увагу, що в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України покриваються витрати на виконання робіт та технічного нагляду. Інші витрати фінансуються за рахунок місцевих бюджетів/одержувачів коштів (комісія за конвертацію валюти, страхування, авторський нагляд тощо).

Для участі в програмі необхідно надати:

 • анкету проекту за формою, що додається (в електронному вигляді у форматі Excel);
 • завірену копію зведеного кошторисного розрахунку;
 • завірену копію звіту за результатами експертизи проектів будівництва;
 • завірену копію розпорядчого документа (наказу, розпорядження, рішення) про затвердження проектної документації (відповідно до пункту 4 Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року №560);
 • завірену копію свідоцтва про право власності або витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;
 • лист-згоду власника об'єкту на участь проекта в НКПВУ;
 • гарантійний лист щодо співфінансування проектів (у разі необхідності);
 • довідка щодо кількості внутрішньо переміщених осіб, що мають доступ до об'єкту.

Більш детально про Програму можна дізнатися за посиланнями:

Надзвичайна кредитна програма для відновлення України http://www.minregion.gov.ua/napryamkidiyalnosti/international-cooperation/nadzvichayna-kreditna-programa-dlya-vidnovlennya-ukrayini/

Про ратифікацію Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком (Проект "Надзвичайна кредитна програма для відновлення України") https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/346-19

Деякі питання використання коштів для реалізації проектів у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України https://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1068-2015-%D0%BF

Надзвичайна кредитна програма для відновлення України у Запорізькій області http://investment.zoda.gov.ua/uk/nadzvichayna-kreditna-programa-dlya-vidnovlennya-ukraini-u-zaporizykiyoblasti

Посилання на анекту: Завантажити

Пошук

Важливо