Вiвторок, 11 серпня 2020 року

Вхід на сайт

Державна служба статистики повідомляє

Державна служба статистики повідомляє, що Національна академія статистики, обліку

та аудиту (НАСОА), що належить до сфери управління Держстату, здійснюєнабір студентів

на 2020/21 навчальний рік на денну та заочну форми навчання за рахунок бюджетного

замовлення та коштів юридичних і фізичних осіб, для здобуття освітніх ступенів бакалавр

та магістр за спеціальностями «Прикладнастатистика та бізнес-аналітика», «Облік, аудит та

оподаткування», «Фінанси, банківська справа та страхування», «Менеджмент

зовнішньоекономічної діяльності», «Публічне управління та адміністрування».

У структурі академії також функціонує Коледж бізнесу та аналітики НАСОА, який

готує фахівців ступеня молодший бакалавр на базі 9 та 11 класів за відповідним освітніми

програмами.

Академія має гуртожиток для забезпечення проживаннястудентів з іншихміст.

Про початок прийому документів, правила прийому до академії, умови вступу на

навчання можна дізнатися насайті академії www.nasoa.edu.ua.

Контактні особи в академії:

Момотюк Людмила Євгеніївна (проректор з науково-педагогічної та виховної

роботи) - (044) 489-31-05, (063) 017-79-11;

Черушева Галина Борисівна (відділ профорієнтаційної роботи) - (044) 484-47-73,

(099) 639-66-43;

Музиченко Марія Володимирівна (зав. приймальної комісії) - (044) 484-47-78,

(096) 742-97-73.

Пошук

Важливо