Субота, 11 липня 2020 року

Вхід на сайт

Щодо затвердження Переліку посад працівників, які виконують функції з обслуговування керівником державної служби державного органу

nads19 вересня 2019 року Верховною Радою України прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо перезавантаження влади» № 117-ІХ (далі - Закон № 117-ІХ) (чинний з 25 вересня 2019 року), відповідно до якого включено абзац другий частини четвертої статті 3 Закону щодо затвердження НАДС Переліків.

Враховуючи викладене та виходячи із повноважень керівника державної служби, визначених частиною другою статті 17 Закону, на думку НАДС, після набрання чинності Закону № 117-ІХ Перелік затверджує керівник державної служби відповідного державного органу.

Детальніше: Щодо затвердження Переліку посад працівників, які виконують функції  з обслуговування керівником...

Роз'яснення Національного агенства України з питань державної служби від 11.10.2019 № 79 р/з

Щодо підтвердження рівня вільного володіння державною мовою переможцем конкурсу на зайняття посади державної служби

Детальніше: Роз'яснення Національного агенства  України з питань державної служби від 11.10.2019 № 79 р/з

Роз'яснення Національного агенства України з питань державної служби від 07.10.2019 № 78 р/з

Щодо присвоєння чергового рангу без проходження державним службовцем щорічного оцінювання результатів службової діяльності

Детальніше: Роз'яснення Національного агенства  України з питань державної служби від 07.10.2019 № 78 р/з

Роз'яснення Національного агенства України з питань державної служби від 26.09.2019 № 77 р/з

Щодо затвердження переліку посад працівників державних органів, які виконують функції обслуговування

Детальніше: Роз'яснення Національного агенства  України з питань державної служби від 26.09.2019 № 77 р/з

Роз'яснення Національного агенства України з питань державної служби від 26.09.2019 № 76 р/з

Щодо зміни процедури проведення конкурсу на зайняття посади державної служби з 26 вересня 2019 року

Детальніше: Роз'яснення Національного агенства  України з питань державної служби від 26.09.2019 № 76 р/з

Роз'яснення Національного агенства України з питань державної служби від 26.09.2019 № 74 р/з

Щодо вступу на державну службу, її проходження та припинення знабранням чинності Закону України від 19 вересня 2019 року 117-IX "Про внесення змін до деяких законів щодо перезавантаження влади"

Детальніше: Роз'яснення Національного агенства  України з питань державної служби від 26.09.2019 № 74 р/з

Конференція з HR у публічному управлінні «Одеса.Рішельє.Форум»

nadsУ сучасному світі, сповненому глобальними викликами, зростає консолідуюча роль держави. Для порядку денного Уряду актуалізуються питання реформування державної служби, застосування сучасних HR технологій та підготовка лідерів нової формації, здатних вирішувати сучасні завдання по-новому. Очікується, що держава має бути лідером змін, здатним через інновації передбачати запити та відповідати потребам суспільства.

Які глобальні та ключові HR тенденції є характерними на цей час для державного управління та приватного сектору? Які основні виклики та перспективи постануть у майбутньому перед державною службою України і країн-членів ЄС та ОЕСР? Яким повинен бути державний службовець, якими навичками та якостями він повинен володіти, щоб відповідати на виклики сучасного світу і стати провайдером реформ в Україні? Як державна служба може зробити навчання та розвиток більш привабливими для державних службовців? Які нові інструменти та технології існують в оцінці, навчанні та розвитку? Пошук відповідей на ці запитання будуть в центрі уваги учасників цьогорічного «Одеса.Рішельє.Форуму».

Детальніше: Конференція з HR у публічному управлінні «Одеса.Рішельє.Форум»

Щодо практичного застосування законодавства про державну службу

nadsПро зміну істотних умов державної служби (належності посади державної служби до певної категорії посад, зміну основних посадових обов'язків, умов оплати праці або соціально-побутового забезпечення, режиму служби, встановлення або скасування неповного робочого часу, зміни місця розташування державного органу) - державний службовець має бути повідомлений відповідно до статті 43 Закону України "Про державну службу" від 10.12.2015 р. № 889-VIII (далі - Закон). Про зміну істотних умов служби керівник державної служби письмово повідомляє державного службовця не пізніш як за 60 календарних днів до зміни істотних умов державної служби, крім випадків підвищення заробітної плати.

Детальніше: Щодо практичного застосування законодавства про державну службу

Надання відпусток державним службовцям

Відповідно до статті 57 Закону України «Про державну службу» (далі – Закон) державним службовцям надається щорічна основна оплачувана відпустка тривалістю 30 календарних днів, якщо Законом не передбачено більш тривалої відпустки, з виплатою грошової допомоги у розмірі середньомісячної заробітної плати.

Згідно зі статтею 58 Закону за кожний рік державної служби після досягнення п’ятирічного стажу державної служби державному службовцю надається один календарний день щорічної додаткової оплачуваної відпустки, але не більш як 15 календарних днів.

Детальніше: Надання відпусток державним службовцям

РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

nadsПрофесійне навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників – це набуття і вдосконалення професійних знань, умінь та навичок державними службовцями, головами місцевих державних адміністрацій, їх першими заступниками та заступниками, що забезпечує відповідний рівень їх професійної кваліфікації для їх професійної діяльності.

Професійне навчання розглядається як одне з першочергових завдань, без вирішення якого неможливо забезпечити ефективність публічного управління, зробити реальним входження України до спільноти європейських держав.

Реформа державного управління спрямована на підвищення якості державної служби, що сприятиме оптимізації функцій владних інституцій, ефективному розподілу повноважень і сфер відповідальності між ними.Зважаючи на важливість реалізації реформ державного управління, державної служби, питаннярозбудови системи професійного навчання знайшло своє відображення у стратегічних та програмних документах розвитку країни.

Детальніше: РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОГО  НАВЧАННЯ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

Щодо проведення службового розслідування

nadsПроведення службового розслідування відповідно до Порядку проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій  держави або місцевого самоврядування, та осіб, які для цілей Закону України «Про запобігання корупції» прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 червня 2000 року № 950, дисциплінарною комісією, утвореною відповідно  до статті 69 Закону України «Про державну службу» (далі – Закон) для розгляду дисциплінарних справ та проведення службових розслідувань в порядку, передбаченому статтею 71 вищезазначеного Закону, законодавством не передбачено.

Детальніше: Щодо проведення службового розслідування

Внесено зміни до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

nadsОголошення про проведення конкурсів на зайняття посад державної служби категорій “Б” і “В”, які оприлюднені на офіційному веб-сайті НАДС, нумеруються з метою ідентифікації відповідної вакансії.

Суб’єкт призначення або керівник державної служби в державному органі, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя, одного або кількох районів, забезпечує надсилання в електронній формі територіальному органу НАДС за місцем розташування наказу (розпорядження) про оголошення конкурсу та умов його проведення за формою згідно з додатком 1на електронну адресу відповідного територіального органу, розміщену на офіційному веб-сайті НАДС, не пізніше ніж протягом наступного робочого дня з дня підписання відповідного наказу (розпорядження).

Детальніше: Внесено зміни до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Щодо проведення спеціальної перевірки

Відповідно до частини четвертої статті 31 Закону України «Про державну службу» (далі – Закон) рішення про призначення або відмову у призначенні на посаду державної служби приймається, зокрема за результатами спеціальної перевірки відповідно до Закону України «Про запобігання корупції».

У зв’язку з цим інформуємо, що відповідно до статті 56 Закону України «Про запобігання корупції» стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також посад з підвищеним корупційним ризиком, перелік яких затверджується Національним агентством з питань запобігання корупції, проводиться спеціальна перевірка, у тому числі щодо відомостей, поданих особисто.

Детальніше: Щодо проведення спеціальної перевірки

Пошук

Важливо