П`ятниця, 10 квiтня 2020 року

Вхід на сайт

Щодо затвердження Переліку посад працівників, які виконують функції з обслуговування керівником державної служби державного органу

nads19 вересня 2019 року Верховною Радою України прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо перезавантаження влади» № 117-ІХ (далі - Закон № 117-ІХ) (чинний з 25 вересня 2019 року), відповідно до якого включено абзац другий частини четвертої статті 3 Закону щодо затвердження НАДС Переліків.

Враховуючи викладене та виходячи із повноважень керівника державної служби, визначених частиною другою статті 17 Закону, на думку НАДС, після набрання чинності Закону № 117-ІХ Перелік затверджує керівник державної служби відповідного державного органу.

Детальніше: Щодо затвердження Переліку посад працівників, які виконують функції  з обслуговування керівником...

Роз'яснення Національного агенства України з питань державної служби від 11.10.2019 № 79 р/з

Щодо підтвердження рівня вільного володіння державною мовою переможцем конкурсу на зайняття посади державної служби

Детальніше: Роз'яснення Національного агенства  України з питань державної служби від 11.10.2019 № 79 р/з

Роз'яснення Національного агенства України з питань державної служби від 07.10.2019 № 78 р/з

Щодо присвоєння чергового рангу без проходження державним службовцем щорічного оцінювання результатів службової діяльності

Детальніше: Роз'яснення Національного агенства  України з питань державної служби від 07.10.2019 № 78 р/з

Роз'яснення Національного агенства України з питань державної служби від 26.09.2019 № 77 р/з

Щодо затвердження переліку посад працівників державних органів, які виконують функції обслуговування

Детальніше: Роз'яснення Національного агенства  України з питань державної служби від 26.09.2019 № 77 р/з

Роз'яснення Національного агенства України з питань державної служби від 26.09.2019 № 76 р/з

Щодо зміни процедури проведення конкурсу на зайняття посади державної служби з 26 вересня 2019 року

Детальніше: Роз'яснення Національного агенства  України з питань державної служби від 26.09.2019 № 76 р/з

Роз'яснення Національного агенства України з питань державної служби від 26.09.2019 № 74 р/з

Щодо вступу на державну службу, її проходження та припинення знабранням чинності Закону України від 19 вересня 2019 року 117-IX "Про внесення змін до деяких законів щодо перезавантаження влади"

Детальніше: Роз'яснення Національного агенства  України з питань державної служби від 26.09.2019 № 74 р/з

Конференція з HR у публічному управлінні «Одеса.Рішельє.Форум»

nadsУ сучасному світі, сповненому глобальними викликами, зростає консолідуюча роль держави. Для порядку денного Уряду актуалізуються питання реформування державної служби, застосування сучасних HR технологій та підготовка лідерів нової формації, здатних вирішувати сучасні завдання по-новому. Очікується, що держава має бути лідером змін, здатним через інновації передбачати запити та відповідати потребам суспільства.

Які глобальні та ключові HR тенденції є характерними на цей час для державного управління та приватного сектору? Які основні виклики та перспективи постануть у майбутньому перед державною службою України і країн-членів ЄС та ОЕСР? Яким повинен бути державний службовець, якими навичками та якостями він повинен володіти, щоб відповідати на виклики сучасного світу і стати провайдером реформ в Україні? Як державна служба може зробити навчання та розвиток більш привабливими для державних службовців? Які нові інструменти та технології існують в оцінці, навчанні та розвитку? Пошук відповідей на ці запитання будуть в центрі уваги учасників цьогорічного «Одеса.Рішельє.Форуму».

Детальніше: Конференція з HR у публічному управлінні «Одеса.Рішельє.Форум»

Щодо практичного застосування законодавства про державну службу

nadsПро зміну істотних умов державної служби (належності посади державної служби до певної категорії посад, зміну основних посадових обов'язків, умов оплати праці або соціально-побутового забезпечення, режиму служби, встановлення або скасування неповного робочого часу, зміни місця розташування державного органу) - державний службовець має бути повідомлений відповідно до статті 43 Закону України "Про державну службу" від 10.12.2015 р. № 889-VIII (далі - Закон). Про зміну істотних умов служби керівник державної служби письмово повідомляє державного службовця не пізніш як за 60 календарних днів до зміни істотних умов державної служби, крім випадків підвищення заробітної плати.

Детальніше: Щодо практичного застосування законодавства про державну службу

Надання відпусток державним службовцям

Відповідно до статті 57 Закону України «Про державну службу» (далі – Закон) державним службовцям надається щорічна основна оплачувана відпустка тривалістю 30 календарних днів, якщо Законом не передбачено більш тривалої відпустки, з виплатою грошової допомоги у розмірі середньомісячної заробітної плати.

Згідно зі статтею 58 Закону за кожний рік державної служби після досягнення п’ятирічного стажу державної служби державному службовцю надається один календарний день щорічної додаткової оплачуваної відпустки, але не більш як 15 календарних днів.

Порядок надання державним службовцям додаткових оплачуваних відпустоквизначається постановою Кабінету Міністрів України від 06.04.2016 № 270, який визначає механізм надання додаткових оплачуваних відпусток (далі – додаткова відпустка) державним службовцям, які мають стаж державної служби понад п’ять років, надається додаткова відпустка тривалістю один календарний день. Починаючи з шостого року стажу державної служби ця відпустка збільшується на один календарний день за кожний наступний рік.

Додаткова відпустка конкретної тривалості надається державним службовцям після досягнення відповідного стажу державної служби.

Додаткова відпустка, яка надається державним службовцям, належить до щорічних відпусток.

У перший рік державної служби в державному органі державному службовцю, який має стаж такої служби понад п’ять років, додаткова відпустка надається після закінчення шести місяців безперервної служби в цьому органі, якщо інше не передбачено законодавством.

Додаткова відпустка надається державним службовцям одночасно із щорічною основною оплачуваною відпусткою або окремо від неї за згодою між державним службовцем і керівником державної служби в державному органі відповідно до затвердженого графіка відпусток.

Додаткову відпустку на прохання державного службовця може бути поділено на частини будь-якої тривалості.

Невикористана додаткова відпустка чи її частина надається державному службовцю у будь-який час відповідного року чи приєднується до відпустки у наступному році.

За згодою між державним службовцем і керівником державної служби в державному органі додаткові відпустки за попередній і поточний періоди можуть бути надані одночасно.

Додаткова відпустка переноситься на інший період або продовжується у разі:

  • тимчасової непрацездатності державного службовця, засвідченої в установленому порядку;
  • відкликання із додаткової відпустки для виконання невідкладних завдань;
  • виконання державним службовцем державних або громадських обов’язків, якщо згідно із законодавством службовець підлягає звільненню на час виконання ним таких обов’язків від основної роботи із збереженням заробітної плати;
  • настання строку відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами;
  • збігу додаткової відпустки з відпусткою у зв’язку з навчанням.

Забороняється ненадання додаткових відпусток повної тривалості протягом двох років підряд.

За бажанням державного службовця у разі його звільнення (крім звільнення за порушення трудової дисципліни) йому має бути надано невикористану відпустку в році звільнення з подальшим звільненням. Датою звільнення в цьому разі є останній день відпустки.

Під час звільнення державного службовця йому виплачується грошова компенсація за всі невикористані ним дні додаткової відпустки.

За бажанням державного службовця додаткова відпустка або її частина може бути замінена грошовою компенсацією.

Додаткова відпустка не надається державному службовцю за час перебування:

  • у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;
  • у відпустках без збереження заробітної плати:
  • у разі, коли дитина потребує домашнього догляду (тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більше ніж до досягнення дитиною шестирічного віку);
  • у разі, коли дитина хвора на цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), не більш як до досягнення дитиною шістнадцятирічного віку;
  • у разі, коли дитині встановлено категорію «дитина-інвалід підгрупи А» (до досягнення дитиною вісімнадцятирічного віку).

Додаткова відпустка не надається державному службовцю за час навчання у навчальному закладі, установі, організації незалежно від форми власності, що має право надавати освітні послуги, зокрема за кордоном, для підвищення рівня професійної компетентності з відривом від виробництва.

Статтею 59 Закону передбачено порядок і умови надання щорічних відпусток.

Щорічні відпустки надаються державним службовцям у порядку та на умовах, визначених законодавством про працю.

РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

nadsПрофесійне навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників – це набуття і вдосконалення професійних знань, умінь та навичок державними службовцями, головами місцевих державних адміністрацій, їх першими заступниками та заступниками, що забезпечує відповідний рівень їх професійної кваліфікації для їх професійної діяльності.

Професійне навчання розглядається як одне з першочергових завдань, без вирішення якого неможливо забезпечити ефективність публічного управління, зробити реальним входження України до спільноти європейських держав.

Реформа державного управління спрямована на підвищення якості державної служби, що сприятиме оптимізації функцій владних інституцій, ефективному розподілу повноважень і сфер відповідальності між ними.Зважаючи на важливість реалізації реформ державного управління, державної служби, питаннярозбудови системи професійного навчання знайшло своє відображення у стратегічних та програмних документах розвитку країни.

Детальніше: РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОГО  НАВЧАННЯ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

Щодо проведення службового розслідування

nadsПроведення службового розслідування відповідно до Порядку проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій  держави або місцевого самоврядування, та осіб, які для цілей Закону України «Про запобігання корупції» прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 червня 2000 року № 950, дисциплінарною комісією, утвореною відповідно  до статті 69 Закону України «Про державну службу» (далі – Закон) для розгляду дисциплінарних справ та проведення службових розслідувань в порядку, передбаченому статтею 71 вищезазначеного Закону, законодавством не передбачено.

Детальніше: Щодо проведення службового розслідування

Внесено зміни до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

nadsОголошення про проведення конкурсів на зайняття посад державної служби категорій “Б” і “В”, які оприлюднені на офіційному веб-сайті НАДС, нумеруються з метою ідентифікації відповідної вакансії.

Суб’єкт призначення або керівник державної служби в державному органі, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя, одного або кількох районів, забезпечує надсилання в електронній формі територіальному органу НАДС за місцем розташування наказу (розпорядження) про оголошення конкурсу та умов його проведення за формою згідно з додатком 1на електронну адресу відповідного територіального органу, розміщену на офіційному веб-сайті НАДС, не пізніше ніж протягом наступного робочого дня з дня підписання відповідного наказу (розпорядження).

Детальніше: Внесено зміни до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Щодо проведення спеціальної перевірки

Відповідно до частини четвертої статті 31 Закону України «Про державну службу» (далі – Закон) рішення про призначення або відмову у призначенні на посаду державної служби приймається, зокрема за результатами спеціальної перевірки відповідно до Закону України «Про запобігання корупції».

У зв’язку з цим інформуємо, що відповідно до статті 56 Закону України «Про запобігання корупції» стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також посад з підвищеним корупційним ризиком, перелік яких затверджується Національним агентством з питань запобігання корупції, проводиться спеціальна перевірка, у тому числі щодо відомостей, поданих особисто.

Детальніше: Щодо проведення спеціальної перевірки

Щодо акта передачі справ

Відповідно до статті 89 Закону України «Про державну службу» від 10 грудня 2015 року № 889-VІІІ  (далі – Закон), державний службовець зобов’язаний до звільнення з посади чи переведення на іншу посаду передати справи і довірене у зв’язку з виконанням посадових обов’язків майно (далі – майно) особі, уповноваженій суб’єктом призначення у відповідному державному органі. Уповноважена особа зобов’язана прийняти справи і майно.

Факт передачі справ і майна засвідчується актом, що складається у двох примірниках і підписується уповноваженою особою, керівником служби управління персоналом відповідного державного органу та державним службовцем, який звільняється. Один примірник акта видається державному службовцю, який звільняється, другий примірник або його копія долучається до особової справи цього державного службовця.

Детальніше: Щодо акта передачі справ

Етична поведінка державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування

nadsДержавна служба – це публічна, професійна, політично неупереджена діяльність із практичного виконання завдань і функцій держави.

Основні права та обов’язки державного службовця визначені Законом України «Про державну службу». Наказом НАДС від 05 серпня 2016 року № 158 затверджені Загальні правила етичної поведінки державних службовців.

Детальніше: Етична поведінка державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування

Пошук

Важливо