Середа, 27 жовтня 2021 року

Вхід на сайт

Звіт про виконання районного бюджету

УКРАЇНА
МИХАЙЛІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
шосте скликання
тридцять восьма (позачергова) сесія
Рішення
«22» січня 2015 року                                                                      № 2  
Про районний бюджет
на 2015 рік
 
Керуючись п.17 ч. 1 ст.43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” Михайлівська районна рада вирішила:
  1. Визначити на 2015 рік:
1.1. Доходи районного бюджету у сумі 113 398,422 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду районного бюджету 113 527,337 тис. грн., доходи спеціального фонду районного бюджету 455,085 тис. грн. згідно з додатком 1 цього рішення.
1.2. Видатки районного бюджету у сумі 113 982,422 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду районного бюджету 113519,337 тис. грн., видатки спеціального фонду районного бюджету 463,085тис. гривень.
1.3. Повернення кредитів до районного бюджету в сумі 15,0 тис. грн., у тому числі повернення кредитів до спеціального фонду районного бюджету – 15,0 тис. грн..
1.4. Надання кредитів з районного бюджету в сумі 15,0 тис. грн., у тому числі надання кредитів із спеціального фонду районного бюджету – 15,0 тис. грн..
1.5. Профіцит районного бюджету у сумі 8,0 тис. грн., в тому числі загального фонду районного бюджету 8,0 тис. грн. згідно з додатком 2 до цього рішення.
1.6. Дефіцит спеціального фонду районного бюджету у сумі 8,0 тис. грн. згідно з додатком 2 до цього рішення.
2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2015 рік у сумі 113 982,422 тис. грн. за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування, у тому числі по загальному фонду 113 519,337 тис. грн. та спеціальному фонду 436,085 тис. грн. згідно з додатком 3 до цього рішення.
3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів районного бюджету у сумі 40,0 тис. гривень.
4. Затвердити на 2015 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.
5. Затвердити на 2015 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку, згідно з додатком 6 до цього рішення.
6. Затвердити на 2015 рік резервний фонд районного бюджету у сумі 79,896 тис. гривень.
7. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду районного бюджету на 2015 рік за їх економічною структурою:
оплата праці працівників бюджетних установ;
нарахування на заробітну плату;
придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;
забезпечення продуктами харчування;
оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
поточні трансферти населенню;
поточні трансферти місцевим бюджетам.
8. Затвердити в складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 456,0 тис. грн. згідно з додатком 7 до цього рішення.
9. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право районній державній адміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
10. Розпорядникам коштів районного бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.
11. Установити, що у загальному фонді районного бюджету на 2015 рік:
до доходів належать надходження, визначені в ст. 64 Бюджетного кодексу України.;
джерелами формування у частині фінансування є вільний залишок бюджетних коштів, визначений у підпункті 4 частини 1 статті 15 Бюджетного кодексу України щодо районного бюджету.
12. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2015 рік у частині доходів є надходження, визначені в ст. 691 Бюджетного кодексу України.
13. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2015 рік у частині фінансування є вільний залишок бюджетних коштів, визначений у підпункті 4 частини 1 статті 15 Бюджетного кодексу України, а також надходження до бюджету розвитку (спеціального фонду) коштів із загального фонду районного бюджету.
14. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2015 рік у частині кредитування є надходження, визначені в пунктах 10, 11 статті 691 Бюджетного кодексу України.
15. Відповідно до п. 10 ст. 23 та п.7 ст. 108 Бюджетного кодекс України делегувати районній державній адміністрації у період між сесіями районної ради збільшувати (зменшувати) обсяги доходної та видаткової частин районного бюджету в разі збільшення (зменшення) району обсягів міжбюджетних трансфертів з Державного бюджету України та місцевих бюджетів району, здійснювати їх розподіл, а також перерозподіл обсягів затверджених міжбюджетних трансфертів між місцевими бюджетами, головними розпорядниками коштів районного бюджету та вносити зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2015 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку розпорядженням голови районної державної адміністрації, погодженим постійною комісією районної ради з питань бюджету з подальшим затвердженням на сесії районної ради.
16. До прийняття Михайлівською районною радою рішення про застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі продовжити дію експерименту з запровадження програмно-цільового методу в бюджетний процес та затвердити бюджетні призначення головними розпорядниками коштів районного бюджету на 2015 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3-1 до цього рішення.
17. Затвердити формулу розрахунку обсягу міжбюджетних трансфертів з районного бюджету бюджетам місцевого самоврядування згідно з додаток 9.
18. Додатки 1- 9 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
 
Голова районної ради                                                                                                                                                     С.В Передерій
 
 
 

Пошук

Важливо